Canzone

per Violino e Pianoforte
1996


Track Record


Program Notes

Aan de basis van deze compositie lag het idee van een combinatie van de begrippen “Zwanezang" en “Sirenenzang": verleidelijk, opstandig, berustend in het lot. Deze drie elementen bepalen dan ook de structuur van “Canzone". Na een lyrisch begin komt een eerder heftige passage, die echter onmiddellijk omslaat in sarcasme en weer bedaart , waarna het begin-thema langzaam maar zeker stagneert...

Veel luisterplezier.

Brussel 2 december 1996

Peter Swinnen


Specifications

Duration:ca 5 min 30
Instruments:Violin
Piano