DaliRium

tentazione
per Pianoforte
1990


Track Record

  • First Performance: Waterloo (March 21, 1991) by Filip Martens piano
  • Recording: 

Program Notes

Dit werk is geïnspireerd op het schilderij "De Verzoeking van St.Antonius" van de surrealistische Spaanse schilder Salvador Dali. Dit stelt een desolaat landschap voor, waarin Antonius wanhopig het hoofd probeert te bieden aan allerlei bekoringen, die hem worden aangeboden door een paard en meerdere olifanten, telkens op insectepoten. Dit laatste nu is zeer typisch voor een delirium : alle wezens vervormen tot gedrochten op insectepoten. Ik heb dan ook gepoogd het schilderij tot leven te brengen, en er een volledig delirium van te maken, dat aanvankelijk zeer attractief en verleidelijk is, maar gaandeweg meer en meer monsterlijke allures aanneemt en een obsessie wordt. Medisch gesproken zijn hiervoor slechts twee uitwegen : ofwel een ingrijpen van buitenaf (medicatie), ofwel fataal de dood (vaak zelfmoord !). De legende van St. Antonius grijpt terug naar de eerste oplossing, doordat God een einde stelt aan de beproeving. Vandaar ook het citaat van het Bach-koraal "Es ist genug", waardoor de muziek geleidelijk tot rust komt. Technisch valt nog op te merken dat er eigenlijk nergens soepele overgangen zijn, maar dat de "beelden" elkaar, zoals in een droom, in associatieve flitsen opvolgen.

Peter Swinnen

28-01-1992


Specifications

Duration:ca 5 min
Instruments:Piano