Faviolina

per Violino solo
1991


Track Record


Program Notes

De titel is een samentrekking van de woorden Favola (Italiaans voor sprookje) en Violino. In wezen is het stuk dus een sprookje voor Viool Solo.

De algehele toon is vrij - vertellend, met hier en daar een dramatisch effect. Er komen een 4-tal personages aan bod. Het hoofdpersonage (het pizzicato - thema) gaat op aansporen van het tweede thema (in 2-stemmig contrapunt) op "tocht". Hierbij wordt het bijgestaan door het element in "ricochet", en tegengewerkt door het decimen-motief. Uiteindelijk wordt het een glorieuze overwinning voor ons hoofdmotief, dat alle moeilijkheden weet te overwinnen.

Violinistiek biedt het werk de solist de mogelijkheid al zijn/haar technisch kunnen ten toon te spreiden. Zowel de klassiekere "viooltrukken" (ricochet, pizzicati van de linkerhand, dubbelgrepen, decimen, fluitnoten, …) als nieuwere "avant-garde" - technieken (sul ponticello, triller-glissandi, microtonen, vrije ritmiek, …) komen ruimschoots aan bod.

Peter Swinnen

18-03-1992


Specifications

Duration:ca 6 min
Instruments:Violin