Heckelspel

per Flauto solo
1989 rev. 1996


Track Record

  • First Performance: Antwerp (March 17, 1996) by Aldo Baerten flute
  • Publisher: Grimbergen 1998 Lantro Music

Program Notes

Het stuk is ontstaan uit een samenwerking, ten tijde van mijn conservatoriumopleiding, met een medestudent, fluitist-componist Bart Van Hecke,die mij toen vertrouwd heeft gemaakt met de moderne speeltechnieken op de fluit. Deze kleuren en klanken vormen immers het basismateriaal van de compositie.

Maar daarnaast is "Heckelspel" ook een allusie op het klassieke hekeldicht, zoals de fabels van Aesopus, of het Reinaert-epos, waarin de hoofdpersoon in telkens nieuwe situaties terecht komt , zich in de nesten werkt , en steeds op het laatste nippertje met een kwinkslag weet te ontkomen. Dit idee uit zich zowel in het algemene karakter van het stuk, als in de uitwerking van de vorm. Na een korte "ouverture", komt immers een burlesk "hoofdthema" op de proppen, dat verwikkeld blijkt te zijn in een "affaire" met twee "neventhema's", waaruit het nog net ontsnapt. Hierna volgen dan een drietal variaties ("episodes") en een finale, waarna dit hoofdthema echter in de "epiloog" alleen overblijft, en dan maar met een kwinkslag afscheid neemt…

En zo is "Heckelspel" tenslotte ook typisch een spel, met de klassieke paradox. Er wordt immers een illusie gecreëerd, die onmiddellijk daarop weer wordt ontkracht. Wat dan weer exemplarisch is voor de muziek zelf, die immers ook gespeeld wordt…


Specifications

Duration:ca 7 min
Instruments:Flute