Mowgli

per Voce Meso e Pianoforte
1990

Track Record

  • first performance: Brussels (November 12, 1990) by Jan Joris baryton and Dirk Herten piano
  • recording : Leuven (March 1, 1992) BRTN Radio 3 (Jan Joris and Dirk Herten)

Program Notes

De gedichten waarop deze liedercyclus werd geschreven, bevinden zich in de originele roman van Kipling tussen de verschillende hoofdstukken, waar ze een soort samenvatting geven van het verhaal, maar dan in een lyrische vorm. Hieruit werden de meest markante geselecteerd, en in een cyclus gegoten, die zo a.h.w. de gehele roman in verkorte versie weergeeft.

Over de verschillende liederen heen werd een eenheid gebracht door het cyclisch weerkeren van een aantal elementen, hetzij in letterlijke, hetzij in gevarieerde vorm. Deze kunnen zowel een echte structurele betekenis hebben (als een soort "Leitmotive"), als een eerder onomatopeische waarde (als louter illustrerend klankeffect). Verscheidenheid per lied werd dan weer bereikt door de keuze van een aangepaste zangtechniek (gaande van fluisteren, over roepen en Sprechgesang tot Belcanto), een aangepaste speelwijze voor de piano (clusters, idiomatische speelwijzen, harmonieken, klopgeluidenā€¦) en een aangepaste harmonische sfeer (gaande van tonaliteit over modaliteit en polytonaliteit tot atonaliteit), telkens in functie van een zo direct mogelijke weergave van de tekst, zowel tekstanalytisch als tekstsynthetisch.

Peter Swinnen

28-01-1992


Specifications

Duration: ca 15 min
Lyrics Rudyard Kipling : "The Jungle Books" (1894-1895)
Instruments: Medium Voice
Piano