Rinducele

per Flauto, Arpa e Trio a Corde
1999


Track Record

  • First Performance: Antwerp (November 30, 1999) by Arpae
  • Publisher: Grimbergen 2000 Lantro Music

Program Notes

Dit stuk, geschreven in opdracht van het ensemble Arpae, “vertelt" over het fictieve personage Rinducele. De titel is afgeleid van het Italiaanse woord “includere", insluiten. Dit is namelijk exact wat er thematisch gebeurt. Na een korte introductie ontwikkelt de fluit een eerste idee, dat later de elementen van de viool en de altviool insluit tot een tweede idee, en waaraan tenslotte de elementen van cello en harp worden toegevoegd tot een derde (synthese-) idee. En, net zoals de letters van “includere" door elkaar geschud werden voor de titel Rinducele, worden al deze muzikale elementen ook in telkens nieuwe combinaties voorgesteld.

Veel luisterplezier.

Brussel, 3/10/99

Peter Swinnen


Specifications

Duration:ca 12 min 30
Instruments:Flute
Harp
Violin
Viola
Violoncello