Risonanza

per Pianoforte a quattro mani
2003


Track Record


Program Notes

In tegenstelling tot een klassiek stuk voor 4-handig piano, waar beide partners op eenzelfde instrument een dialoog aangaan, kiest Risonanza resoluut voor een andere aanpak. Beide pianisten beïnvloeden elkaars klank, en bespelen zo samen a.h.w. één enkel 'extended instrument'.

Centraal idee hierbij is de resonantie. Vanuit een spectrale analyse van de trilling van een bassnaar, wordt deze stukje bij beetje harmonisch opgebouwd tot de volle pianoklank bereikt is. Waarna ze geleidelijk weer afgedempt wordt tot er enkel ruis overblijft.

Veel luisterplezier.

Brussel, 23 oktober 2003

Peter Swinnen


Specifications

Duration:ca 10 min 30
Instruments:Four hand piano

Performance materials

pdf Download the score