Souvenir de l’ île de Koch

per Violoncello Solo
2006


Track Record


Program Notes

Dit werkje, een opdracht van het Festival Servais 2007, werd geschreven voor celliste Viviane Spanoghe. Het geeft de overweldigende impressies weer die ik voelde op mijn reis naar Reykjavik: het vliegtuig breekt door de wolken en je ziet de contouren opduiken van Ijsland, een eiland zonder vegetatie in het midden van ‘nowhere’, met zwarte basaltrotsen en mineralen in onvoorstelbaar prachtige kleuren. Naar gelang je nadert, onderscheid je steeds meer details, merk je dat het land wel degelijk bewoond is, totdat je opeens op de grond geland bent.

Heel bijzonder zijn de contourlijnen van de kust, die scherp aftekenen tegen het oceaanwater in wonderlijke patronen, door de wiskundigen ‘fractalen’ genoemd. Een van de meest beroemde fractalen is wel het Koch Island, dat in computeranimaties gebruikt wordt om, jawel, eilanden te tekenen (zie figuur hieronder).

Adrien François Servais is vandaag bij cellisten voornamelijk bekend voor zijn virtuoze cello études. Toen ik aan deze compositie bezig was, kwam onverwacht het bericht dat de Hongaarse componist György Ligeti, overleden was. Deze grootmeester uit de 20e eeuw heeft in zijn werk, waaronder vele virtuoze piano études, vaak van allerlei fractalen gebruik gemaakt. En plots was Souvenir de l’île de Koch geboren: een concertétude vol hedendaagse cellotechnieken, gebaseerd op bovenvermelde fractaal, als verklanking van mijn reisimpressies uit Ijsland.

Veel luisterplezier,

Peter Swinnen


Comments

…Een uitgepuurd “Kant-werk”, dat met gebruik van kwarttonen en intieme dynamiek in het zogenaamd 'barokregister', een beklijvende emotie teweegbrengt… (Viviane Spanoghe)


Specifications

Duration:ca 6 min 30
Instruments:Cello Solo

Performance materials

pdf Download the score