SylXóa

per Flauto, Clarinetto, Arpa e Quintetto d'Archi
1995


Track Record

  • First Performance: Ghent (January 18, 1996) by Oxalys
  • Publisher: Grimbergen 1998 Lantro Music

Program Notes

Dit werk, een opdracht van de Gele Zaal in Gent, werd speciaal geschreven voor het ensemble Oxalys. Het is geïnspireerd op het Bhutto-theater. In deze na-oorlogse dansvorm tracht de moderne Japanner vorm te geven aan de verscheurdheid tussen zijn eeuwenoude traditionele cultuur en onze jachtige, economisch geordende tijd. Typisch hierbij is het streven naar een soort transcendente toestand, waarin alle problemen ophouden te bestaan. In SylXóa wordt deze echter pas bereikt na veel moeite. Bovendien heb ik nog een derde faze toegevoegd: de ontnuchtering ná de roes. Immers, deze trance is slechts tijdelijk en voorbijgaand…

In het woord SylXóa zitten echter nog andere connotaties verborgen. Vooreerst is er de combinatie van het Oud-Griekse "Sulè" (roof) en "Xóanon" (houten godenbeeld), dat a.h.w. het mythologische basisgegeven van deze Bhutto-dans is. Ook de combinatie van "Xylos" (hout) en "as" suggereert een soort rituele vuurdans (verbranding), naast "a-Xylos" (zonder weggekapt hout), dat refereert naar een eerder grillige textuur, zoals een boom met vele takken, wat dan weer een metafoor is voor het ganse stuk… En uiteraard betekent "SylXóa" ook "Oxalys", het ensemble waarvoor het werd geschreven. Maar zoals de letters van hun naam dooreengeschud werden, zo zijn ook de traditionele rollen van de verschillende instrumenten op hun kop gezet, om plaats te maken voor een grillige combinatie van timbres…

Kortom, "SylXóa" is een soort rituele dans, over de roof en de verbranding van een grillig gevormd houten godenbeeld, om te ontsnappen aan de verscheurdheid van het jachtige bestaan…

Brussel, 7 december 1995

Peter Swinnen


Specifications

Duration:ca 12 min
Instruments:Flute
Clarinet
Harp
2 Violins
Viola
Violoncello
Double Bass