Toaminá'k

per Quattro Flauti dolci ed Elettronico
1998


Track Record


Program Notes

Dit stuk werd geschreven in opdracht van het blokfluitkwartet Carré. De titel verwijst dan ook rechtstreeks naar de namen van de 4 leden: Tomma, Marleen, Ines, Karin.

Anderzijds geeft het woord “Toaminá'k" echter ook het klankverloop van de compositie weer: een spitante introductie, gevolgd door een melodisch gedeelte dat zich geleidelijk transformeert tot een soort "binnensmonds gemompel", van waaruit dan tenslotte een nieuw melodisch idee ontstaat. Toaminá'k verklankt immers een fictieve tocht die vertrekt "aan de rand van het (on)bekende", na een korte aanloop resoluut op stap gaat en, doorheen een geleidelijk veranderende omgeving, uiteindelijk terecht komt in een nieuw universum.

Trouwens, om deze bevreemdende wereld te schilderen worden niet alleen allerlei verschillende speelwijzen van de blokfluiten aangewend, maar wordt de klank daarbovenop ook nog eens electronisch “bijgekleurd". Zodat "Toaminá’k" tenslotte ook nog kan gezien worden als een verkenningstocht naar de rand van de klankmogelijkheden van de blokfluit...

Veel luisterplezier,

Maandag, 5 oktober 1998

Peter Swinnen


About the Electronics

Each of the 4 flutes should have its own microphone, wired to a small mixing console. All 4 inputs should constantly be sent out in stereo, with the correct panning like they are sitting (i.e. from left to right A - T - B - CB), into the stereo inputs of an effect processor (for the world first performance it was an Alesis MidiVerb 4, but any digital effect processor of reasonable quality will do). The stereo return of the effect processor should be mixed with the unprocessed sound of the 4 instruments, in order to get all of them at equal volume. If possible, add a little bit of a very short reverb to the final mix.

For best results, the speakers should be placed nearby flute A and flute CB. Try to get the illusion that the processed sound is part of the acoustic sound...

The effects are:

 • Toamin01: BPM MONO DELAY at d60 and with a feedback rate sufficient to get 8 to 10 repeats
 • Toamin02: BPM MONO DELAY at d72 and with a feedback rate sufficient to get 8 to 10 repeats
 • Toamin03: BPM MONO DELAY at d96 and with a feedback rate sufficient to get 8 to 10 repeats
 • Toamin04: STEREOPITCHSHFT at + 7 quartertones, and with a feedback of 33%
 • Toamin05: STEREOPITCHSHFT at + 5 quartertones, and with a feedback of 33%
 • Toamin06: STEREOPITCHSHFT at + 3 quartertones, and with a feedback of 33%
 • Toamin07: STEREOPITCHSHFT at + 1 quartertones, and with a feedback of 33%
 • Toamin08: STEREO FLANGE at 3.1 Hz with small depth
 • Toamin09: FLANGE->REALROOM at 6.1 Hz with somewhat more depth, 5.72 sec. Decay with 12.8 kHz LowpassFilter and 10 msec predelay
 • Toamin10: FLANGE->REALROOM at 1.5 Hz with average depth, 8.34 sec. Decay with 11.9 kHz LowpassFilter, 10 msec predelay and as much density and diffusion as possible
 • Toamin11: CONCERT HALL with Decay of 83.5 sec, 16.0 kHz LowPassFilter, 10msec predelay and as much density and diffusion as possible
 • Toamin12: BYPASS

If he effect processor has a footswitch, one of the 4 musicians can change the effects while playing. Otherwise you'll need a fifth musician to do the electronics.


Specifications

Duration:ca 11 min 30
Instruments:Alto Recorder
Tenor Recorder
Bass Recorder
Double Bass Recorder
Electronics