Ottarctra

per Violino, Violoncello e Pianoforte
2007


Track Record


Program Notes

Deze compositie, een bestelling van het Koninklijk Conservatorium Brussel ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandstalige afdeling, is gebaseerd op de merkwaardige parallel tussen de 18e Eeuwse Boheemse componist Anton Rössler (beter bekend als Antonio Rosetti - overleden op 42-jarige leeftijd) en de 20e Eeuwse wiskundige Otto Rösller. Deze laatste ontwikkelde een heel bijzondere wiskundige formule, de Rössler attractor, die zeer nuttige diensten bewijst in o.m. de ecologie, de chemie, de thermodynamica e.a. Typisch aan deze zogenaamde special attractor is dat ze toelaat op een zeer eenvoudige manier chaotische fenomenen te omschrijven.

Zoals bovenstaande tekening duidelijk laat zien, draait deze driedimensionale formule rondom twee centrale punten, die echter nooit bereikt worden. Dit is duidelijk verwant met de 18e Eeuwse tonale dialectiek à la Rosetti, waar de twee tonale attractie polen tonica en dominant als centripetale krachten wél steeds opnieuw benadrukt worden en zo de volledige muzikale taal sturen.

Ottarctra, een anagram van 'attractor', maakt van deze Rössler attractor gebruik om een neo-tonaal systeem te creëren, waarbij twee harmonische steunpunten als centrifugale krachten het stuk vorm geven, maar zelf nooit voorkomen. Ter ere van de 40e verjaardag staan daarenboven zowel op microscopisch als op macroscopisch niveau alle belangrijke keuzes in het teken van het getal 40. Het resultaat is een feestelijk stukje muziek dat vertrekt vanuit allerlei bekende conventies van het klaviertrio, maar die telkens opnieuw in een verrassende context her-belicht.

Veel luisterplezier.

Peter Swinnen


Specifications

Duration:ca 12 min
Instruments:Violino
Violoncello
Pianoforte

Performance materials

pdf Download the score