Riflessione

per Violoncello ed Orchestra
1991


Track Record

  • First Performance: Brussels (March 5, 1994) by Marie Hallynck and BRTN Philharmonic Orchestra, cond. James Wood, for the festival Ars Musica
  • Recording: Brussels (March 5, 1994) BRTN Radio 3 (Hallynck, BRTN Philharmonic, James Wood)
  • Audio: 

Program Notes

Oppervlakkig gezien is Riflessione een "Concerto" in de traditionele zin van het woord : een dialoog tussen solist en orkest. In tegenstelling tot een klassiek concerto gaat het hier echter eerder over een soort "gevecht" (cfr Latijn : "certare" = strijden). Ze zijn namelijk niet complementair aan elkaar, maar tegengesteld : de cello confronteert zijn idee met de visie van het orkest. Bovendien is de solist niet de "held", maar eerder de "anti-held". Pas op het einde spelen ze voor het eerst echt samen…

Zuiver formeel krijg je dan ook ogenschijnlijk de traditionele opbouw met een Inleiding, een eerste ge-"deel"-te gebaseerd op 2 contrasterende ideeën, een Scherzo, een langzamere beweging, een Rondo/Rondedans en een epiloog. Hierachter gaat echter een heel andere structuur schuil. Het stuk is namelijk opgebouwd in 1 grote beweging die het psychologische verloop van een "Aha-Erlebnis" weergeeft. Vooreerst is er "het probleem". Dan komt "de analyse", die echter geen oplossing brengt. Plots komt dan in een flits de "herkenning", de stukjes van de puzzel vallen in elkaar. Vandaar de titel : reflexie (afspiegeling) van een reflectie (beschouwing).

Muzikaal uit zich dat in een eerder complexe idee, voorgesteld door de houtblazers na de langzame introductie. Hiernaar zal de solist gedurende de rest van het stuk "zoeken". Dit basisidee wordt totaal uiteengerafeld en in een aantal nieuwe her-combinaties als evenzovele variaties uitgewerkt. Op zeker ogenblik lopen al deze variaties totaal op en door elkaar (het Rondo), in 1 groot amalgaam van klanken… tot plots, in de laatste solocadens, de solist er eindelijk in zal slagen om óók dit "verloren thema" te spelen.

Tenslotte kan je het stuk ook beluisteren als 1 grote surrealistische nachtmerrie. De cello staat alleen tegenover een bevreemdende klankenwereld, en duikelt zonder overgang van de ene verrassing in de andere. Als plots alle elementen zich tegen hem keren, schrikt hij opgelucht wakker.

Brussel, 06/02/94


About the Electronics

Chitarra: if amplification is necessary, the chitarra should be reproduced by a(nother) speaker beside the player.

The synthesizer has to be reproduced by 1 speaker only, beside the player. The different timbres have to contain:

Sinus harmonic 1
Pipe Organ harmonics 1 + 2 + 3 + 4 + 5, in diminishing strength
White noise
Clock harmonics 16 (=written pitch!) + 19 + 32 + 40 + 64, in diminishing strength

Specifications

Duration:ca 18 min
Instruments:2 Flauti/Piccoli
1 Oboi e 1 Corno Inglese in Fa (+ anchia dell'Oboe)
1 Clarinetto in Es ed 1 Clarinetto in Bes
2 Fagotti
4 Corni in Fa
2 Trombe
2 Tromboni
Timp
Perc 2 (Fouet - Woodblock - Templeblock - Triangolo - Marimba - Vibrafono - 4 Piatti sosp. - Tamb. basco)
Perc 3 (Gran'Cassa - Picc. Cassa - Triangolo - Tam-Tam)
Chitarra
Synthesizer
Pianoforte
Arpa
Violoncello Solo
Archi (12-10-8-6-4)

Performance materials

pdf Download the score

pdf Download the solo part